Преузимање захтева за калцификацију обрадивог земљишта

Одељење за привреду и имовинско-правне послове Општинске управе Лајковац обавештава пољопривреднике да ће од 30. августа до 15. септембра у канцеларији 309. на трећем спрату моћи да преузму захтева за калцификацију обрадивог пољопривредног земљишта.
ОБАВЕШТЕЊЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ