Припреме за трећи ребаланс буџета

Одржана је 43.редовна седница Oпштинског већа Лајковца са 12 тачака дневног реда. Између осталих, размотрене су тачке везане за трећи редован ребаланс буџета, као и тачка о измени Програма грађевинског земљишта.

Резиме одлука Општинског већа након седнице изнео је заменик председника општине Обрад Милутиновић:

„Када је у питању утрошак средстава јануар-септембар 2022.године, остварење буџета је 52,23% или у динарској противвредности 646.848,716,64 динара, а планирано је 1.238,455,593,51 динара. Закључно са октобром извршење буџета је већ 72%.

На дневном реду су се нашле и друге измене ценовника Комуналних услуга ЈП Градска чистоћа, уз поскупљење одговарајућих категорија услуга. Водовод и канализација ће у наредном периоду поскупети за 15%, комуналне услуге одношења смећа 20%, прикључци на комуналну инфраструктуру поскупеће у просеку од 20-25%. Између осталих, на Већу се нашла и тачка везана за добит ЈП Градска чистоћа Лајковац за 2021.годину.  Предузеће је остварило добит од 1,73 милиона динара, која ће бити расподељена  50% на инвестиције у предузећу, док ће се друга половина  расподелити на нераспоређену добит из претходне године.

Исто тако на дневном реду се нашла и тачка Одлуке о увођењу стопе пореза на имовину за непокретности на територији општине Лајковац. Треба напоменути да је повећање стопе пореза на имовину далеко ниже него што је то законом предвиђено. Тренутно код нас стопа на порез износи 0,26% на пореску основицу до 10 милиона динара.

Дошло је и до измене у програму уређења грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022.годину, али бих нагласио да ће општина Лајковац у трећем ребалансу издвојити средства за хидрогеолошка истраживања у насељеном месту Непричава, како би повећали квалитет и количину воде која је потребна за снабдевање становништва. Такође су повећана и средства на позицијама: прикључци за водовод на 3,8 милиона, а прикључак на канализацију 6,1 милион динара. Исто тако, уведене су и две нове ставке односу на претходни период н апозицији грађевинског земљишта: опремање сеоске куће у Пепељевцу које ће износити око 1,2 милиона дин, као и техничка документација за изградњу тротоара у насељеном месту Лајковац, тачније ул. Светог Саве, где је опредељено око 350.000 динара.“

Наредна седница СО Лајковац очекује се у петак, а све тачке које су данас верификоване ићи ће добрим делом одборницима на верификацију.