ПРОГЛАШЕНА ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА У ОПШТИНИ ЛАЈКОВАЦ

На основу Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама , и Закона о локалној самоуправи и Статута општине Лајковац, а на основу Закључка општинског штаба за ванредне ситуације градске општине од 28.11.2020.године, председник општине донео је, О Д Л У К У о проглашењу ванредне ситуације за целу територију општине Лајковац.
Ванредна ситуација се проглашава због погоршања епидемиолошке ситуације и спровођења оперативних мера заштите и спасавања.
О спровођењу ове одлуке стараће се општински штаб за ванредне ситуације општине Лајковацу складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама.
Одлука ће бити достављена Окружном штабу за ванредне ситуације Колубарском УО, Републичком штабу за ванредне ситуације – Сектору за ванредне ситуације, Одељењу за ВС у Ваљеву, јавним предузећима, установама и другим учесницима у спровођењу мера заштите и спасавања.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења/одмах и биће објављена у Службеном гласнику општине.