Пројекат о инклузији Рома

У Градској кући у Лајковцу пред Нову годину одржан је други дан каријере у оквиру пројекта “Више шанси за боље могућности запошљавања у западној Србији” за општине Лајковац, Коцељева, Мионица и град Ваљево, коме су у улози домаћина присуствовали чланови Мобилног тима општине Лајковац. Пројекат “Више шанси за боље могућности запошљавања у западној Србији” реализује се у оквиру програма “Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији” који се спроводи у оквиру пројекта Немачке развојне сарадње. Програм реализује Немачка организација за међународну сарадњу, у сарадњи са Кабинетом потпреседнице Владе Републике Србије као председнице Координационог тела за праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016 – 2025 године. Пројекат имплементира Град Ваљево у партнерству са Центром за интеграцију Рома Ваљево, Општином Коцељева и удружењем Регионална права мањина, Лајковац.

Општи циљ пројекта је допринос смањењу сиромаштва, неједнакости и јачање социјалне инклузије Рома и других маргинализованих група у Ваљеву, Лајковцу, Коцељеви и Мионици, стварањем могућности за њихов бољи положај на тржишту рада. Специфични циљеви пројекта су: развој модела ефикасне сарадње за укључивање Рома и Ромкиња и других маргинализованих група на тржиште рада путем нових запослења и самозапошљав и повећање могућности за остваривање прихода Рома и Ромкиња и других маргинализованих група, са фокусом на инклузивно тржиште рада и стварање нових радних места.

Пројекат обухвата три групе – кластера активности: Програм јачања компетенција Рома и других маргинализованих група – Први кластер се односи на подршку корисницима где ће се повећати њихови капацитети за активно укључивање на тржиште рада и могућност запошљавања. Ова подршка ће се састојати од интензивних информативних кампања, организовања радионица и тренинга, пружања менторске подршке и саветовања. Анализираће се индивидуалне процене потреба, интереса и специфичних особина, друштвене или породичне специфичности укључених корисника, а обуке ће бити прилагођене томе; програм подршке запошљавању Рома и других маргинализованих група, који се састоји од радних пракси код познатих послодаваца, обуке на радном месту праћене подршком за потенцијално запошљавање; програм подршке самозапошљавању Рома и других маргинализованих група – састоји се од субвенција, обуке и менторства у предузетништву и пољопривреди. Поред тога, организоваће се акције подизања свести о социјалној инклузији и правима мањина путем медијске кампање и обуке за заинтересоване стране.

Пројекат ће резултирати следећим користима за директне циљне групе: 200 младих Рома информисано о активним мерама рада и запошљавања а најмање 20 ће повећати компетенције за боље позиционирање на тржишту рада; 20 незапослених Рома, повратника на основу Споразума о реадмисији из земаља ЕУ, потенцијалних азиланата, корисника новчане социјалне накнаде који су у стању да раде и других маргинализованих група, биће укључени у мере унапређења личних квалификација и компетенција и тромесечне радне праксе у компанијама; 20 незапослених Рома и других маргинализованих група – ће добити помоћ у покретању сопственог бизниса – самозапошљавање кроз обуку, од којих ће 10 бити подржано кроз материјалне субвенције; 20 пољопривредника Рома и других маргинализованих група ће добити подршку кроз обуке и менторство за покретање и развој пољопривредних активности; 10 ће добити материјалну/финансијску подршку, подстицаје за развој пољопривредних делатности.

Пројекат ће омогућити запошљавање 40 лица (првенствено Рома и најмање 4 повратника) и створиће шири утицај подизањем свести о стању Рома и других маргинализованих група на тржишту рада и промоцијом модела добре праксе.

Пројекат се појавио као системски одговор на питање незапослености маргинализованих група, нарочито Рома и повратника у западној Србији (Ваљево, Коцељева, Лајковац и Мионица). Пошто је утврђено да је једно од кључних питања са којима се маргинализоване групе суочавају економске природе пројекат се фокусира на пружање могућности за њихово запошљавање и боље позиционирање на тржишту рада. Због тога су четири пројектна партнера створила вишесекторски конзорцијум да створе моделе добре праксе у западној Србији који би се даље могле делити.

На овај начин пројекат ће допринети социјалној укључености Рома и других маргинализованих група што је у складу са Стратегијом и Акционим планом за социјалну инклузију Рома у Србији, усклађеним Локалним акционим планом Ваљева и другим релевантним националним и локалним стратегијама и политикама.

Партнерство између локалних самоуправа (Ваљево и Коцељева) које имају значајно искуство у управљању пројектима, и удружења грађана (Регионална мањинска права Лајковац и Центар за интеграцију Рома Ваљево) која имају велики досег до циљних група, укључујући сарадњу са пословном заједницом ће резултирати ефикасном имплементацијом пројекта.

Пројекат траје 15 месеци, односно до краја 2020. године. Пројекат ће се снажно промовисати у региону Западне Србије како би се помогло подизању свести јавности о питању незапослености маргинализованих група. Модели добре праксе и научених лекција биће дистрибуирани и дељени другим заинтересованим општинама и регионима како би се подржала већа друштвена укљученост Рома и других маргинализованих група.