Први консултативни састанак партнерског форума

У оквиру Програма EU Exchange 6 „Повећање кредибилитета планирања, програмског буџетирања и контроле јавних расхода на локалном нивоу у Србији“ данас је у Великој сали Градске куће одржан први консултативни састанак Партнерског форума.
Предмет састанка био је процес израде Плана развоја општине Лајковац уз стручну и мотивациону подршку Сталне конференције градова и општина, али уједно и позив представницима цивилног и приватног сектора да својим сугестијама и предлозима обезбеде активно учешће.

Састанком су председавали генерални секретар Сталне конференције градова и општина господин Никола Тарбук, заменик председника општине господин Обрад Милутиновић, помоћница председника општине госпођа Мира Табић и стручна сарадница за подршку општини Лајковац госпођа Владица Војиновић.

Партнерски форум је део пакета стручне подршке Сталне конференције градова и општина. Иста је обезбеђена у свим фазама израде Плана развоја што је регулисано потписаним Споразумом.
Учесници предметног догађаја били су представници Сталне конференције градова и општина, затим представници јавних институција, чланови сталних радних тела Скупштине општине Лајковац, представници удружења и представници привредног сектора (носиоци привредног развоја општине Лајковац).

Након уводних обраћања учесницима је презентован пакет подршке, као и резултати спроведених анализа тренутног стања из области социјалне заштите, образовања, здравства, водоснабдевања, заштите животне средине, енергетике, саобраћаја, економског развоја. Затим је отворена и дискусија која је била конструктивног карактера.
Учесници су делом изнели своје сугестије и предлоге који ће бити узети у разматрање приликом израде предметног акта.

Општинска управа свакако остаје отворена за нове сугестије, питања и предлоге, јер само заједничким радом можемо мултиплицирати снаге Општине Лајковац и редуцирати слабости коришћењем пружених шанси. Све у циљу да после седам година одраз локалне самоуправе у огледалу потреба грађана буде далеко бољи.

Захваљујемо се свим учесницима на издвојеном времену и позивамо све на конструктивни дијалог и активну партиципацију, саопштено је из Општинске управе општине Лајковац, непосредно након првог консултативног састанка Партнерског форума.