Саопштење Штаба за ванредне ситуације општине Лајковац са 14. седнице одржане 27.04.2020. године

Штаб за ванредне ситуације општине Лајковац је данас на четрнаестој одржаној седници донео следећe закључке:
1. Дозвољава се почевши од 27.04.2020. године приређивачима посебних и класичних игара на срећу да могу наставити са обављањем својих делатности у објектима чија површина није већа од 400 м2, под условом да буду примењене све превентивне мере које се односе на спречавање ширења вурса COVID-19, којима се осигурава безбедност запослених и корисника услуга. Те мере подразумевају:
– Ограничен број лица у просторијама
– Држање социјалне дистанце односно међусобног растојања измеђа два лица од најмање два метра. У случају мањег растојања обавезна је примена стаклене, пластичне или сличне баријере.
– Обавезна дезинфекција просторија, подова, мобилијара, машина, алата, и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику.
– Обавезна употреба заштитне опреме (рукавица и маски) како од стране запосених тако и од корисника услуга.
– Забрањује се послуживање хране и пића.

Власници објеката где се приређују игре на срећу морају да донесу посебан план примене мера, као саставни део акта о процени ризика који се доноси у складу са Законом и прописима из области безбедности и здравља на раду.

2. Одобрава се лицима старијим од 65 година да куповину потребних животних намирница обаве у четвртак 30.04.2020. од 04 до 07 часова, у трговинским радњама које су одређене закључком општинског штаба.