Савет за безбедност СO Лајковац упућује допис Влади Србије и Комесаријату за избеглице и миграције

На адресе Владе Републике Србије и Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, Савет за безбедност Скупштине општине Лајковац упутиће ових дана допис са Закључком који је донео разматрајући захтеве Савета месне заједнице Боговађа, у вези са боравком миграната и безбедносном ситуацијом у Боговађи, која је кулминирала недавним инцидентним ситуацијама у Центру за азил.
Савет за безбедност Скупштине општине Лајковац је детаљно размотрио све аспекте сложених околности и брижљиво формулисао Закључак у циљу превазилажења ситуације у Боговађи.
Предлаже се Влади Републике Србије и Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије, као оснивачима Привременог Центра за лица тражиоце азила у Боговађи, да се по хитном поступку затвори постојећи Центар, који се налази на територији општине Лајковац, и да се тренутни корисници Центра, односно тражиоци азила у Републици Србији преместе у друге адекватне објекте , из разлога безбедности, како становништва тог дела општине Лајковац, тако и јавних установа које се налазе у непосредној близини центра (објекти Војске Републике Србије, Православни манастир Боговађа из XV века са женским монаштвом, издвојени школски објекат ОШ “Миле Дубљевић” Лајковац, који похађају деца од првог до осмог разреда из Боговађе и Доњег Лајковца.
Истовремено, предлаже се Влади Републике Србије и Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије да до предузимања предложених мера, због инцидената који су се десили крајем прошле године, из разлога безбедности становништва Боговађе и објеката јавне намене који се налазе у непосредној близини Центра у Боговађи, донесу одговарајуће хитне мере и то: ограничење слободе кретања ван Прихватног центра свим малолетним корисницима који се ту налазе без присуства и надзора законског старатеља; издавање дела простора Центра у Боговађи ради стварања услова за формирање малопродајног објекта мешовите робе ( без акцизних производа ) намењених корисницима Центра; унапређење система физичко – техничког обезбеђења објеката Центра са акцентом на контролу уласка и изласка, а у случају потребе ажурирање и безбедносне процене угрожености објекта; извршити промену у начину руковођења Центром од стране радника Комесаријата за избеглице у погледу дужег задржавања једног лица као руководиоца Центра (сада се врши промена на недељу дана) ради адекватног управљања истим и подизања тренутне безбедносне ситуације; прецизирање и доношење строжијих критеријума за утврђивање идентитета и старости лица тражилаца азила, ради адекватне примене позитивно-правних прописа Републике Србије, који се односе како на малолетна тако и на пунолетна лица.
У Закључку који је потписао председник Савета за безбедност СО Лајковац Немања Петровић стоји да ће бити достављен Влади РС, Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије, извршним органима општине Лајковац и председнику Скупштине општине Лајковац.
Председник Савета за безбедност СО Лајковац је Немање Петровића из Лајковца, припадник Полицијске станице Лајковац, а Савет чини још шест чланова: Војислав Станисављевић из Јабучја, Зоран Урошевић из Непричаве, Слободан Јовановић из Јабучја, Ненад Милошевић из Јабучја, Владан Марковић из Јабучја и Зоран Грујевић из Лајковца.
Након инцидента који се крајем године догодио у Центру за азил Боговађа, на иницијативу мештана одржан је састанак Савета мезне заједнице Боговађа, коме су присуствовали и представници свих релевантних структура. Састанак је одржан како би се размотрила актуелна ситуација и формулисали захтеви у циљу превазилжења проблема мештана насталих везано са боравком малолетних миграната у Центру за азил у Боговађи. Тада су дефинисани таксативни захтеви грађана Боговађе у вези са боравком миграната. Савет месне заједнице Боговађа је тада замолио присутне представнике релевантних структура и све надлежне за разумевање и хитну реакцију у циљу спречавања даљих инцидената између миграната и грађана. Савет месне заједнице Боговађа је своје захтеве предао локалној самоуправи и затражио хитан састанак локалног Савета за безбедност, а Закључак Савета за безбедност Скупштине општине Лајковац је реакција локалне самоуправе на постављене захтеве мештана Боговађе .