Скупштина општине усвојила Први ребаланс буџета

Скупштина општине Лајковац је на данашњој, 21. седници,  усвојила Први ребаланс буџета, нешто раније него што је убичајено, а основни разлог је одобрење средстава за општински пројекат од стране Министарства привреде. Предлог одлуке образложила је Мирјана Ђаковић, начелница Општинске управе:

„Први ребаланс буџета усвајамо највише због тога што нам је од Министарства привреде одобрен пројекат реконструкције Улице Петра Бојовића, у циљу унапређења туризма, а којим је предвиђено учешће општине Лајковац. Министарство учествује са нешто преко 7 милиона, а Општина са 9 милиона динара. Општина такође предвиђа новац за надзор, као и за иновирање техничке документације и пројекат привремене саобраћајне сигнализације. Неке од осталих измена се односе на опредељивање средстава за манифестацију „Дани Лајковца“, као и за нормално функционисање Општинске управе.“

Образлажући Прве измене и допуне Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац, руководилац Одељења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове Предраг Мирковић додао је да су ребалансом предвиђена средства и за: израду Измена и допуна Плана генералне регулације општине Лајковац; за канализационе прикључке за јавне објекте у Јабучју приликом партерног уређења центра села; за експропријацију у циљу изградње саобраћајнице која спаја улице Вука Караџића и Извиђачку (везано за расељавање из Скобаља); за непредвиђене радове приликом изградње паркинга, односно изградњу фекалне канализације за домаћинства иза аутобуске станице; за израду техничке документација за изградњу капеле у Непричави.

У изјави за медије по завршетку седнице о усвајању ребаланса говорио је и председник општине Андрија Живковић:

„Леп је повод за одржавање ове седнице. Усвојен је ребаланс буџета, који смо назвали „мали“ или „изнуђени“ ребаланс, јер ће први „прави“ ребаланс буџета, када ћемо видети колико ћемо имати новца за инвестиције у другој половини године, бити између 15. и 25. јуна. Наиме, од Министарства привреде смо добили око 9 милиона динара за изградњу улице Петра Бојовића која води ка излетишту на реци Колубари и Јолића воденици, једној од ретких која још увек ради, као и насељу у близини улице. Дужина је километар, Министарство суфинансира са 50 процената, што је максимум јер је Лајковац сврстан у прву категорију општина по развијености, а преосталих девет издвајамо из нашег буџета, због чега смо радили ребаланс. Надам се да ће овај пројекат подићи квалитет живота у локалној заједници, поготово у делу испод пруге, а много више ће Колубару приближити заљубљеницима у њу, свима који ту траже одмор и мир, поготово у летњим месецима. Сведоци смо да их има све више, не само из Лајковца него и окружења, поготово из Лазаревца. Колико буде у нашој могућности трудићемо се да у наредним годинама Колубару што више приближимо свима.“

Председник општине је у изјави за медије издвојио и Извештај о резултатима пословања и постигнутим финансијским уштедама Друштва посебне намене за реконструкцију и одржавање јавног осветљења ЛА Београд, о чему је на седници известио заменик председника Обрад Милутиновић.

„Чули сте по речима заменика председника да је уштеда за шест месеци 52 процента. Требало би да буде и већа, али имамо 1.300 нелегалних прикључака, тако да смо пре два месеца кренули у акцију њиховог скидања. Те сијалице се налазе по двориштима домаћинстава и прикључене су на мрежу коју плаћа општина Лајковац. Остаје им могућност да се прикључе на своје бројило, а треба грађани да знају да та једна сијалица, ако ради 12 сати дневно, троши свега 205 динара месечно. Није неки трошак и због тога нема револта људи тамо где се ови прикључци уклањају. Надам се да ће у наредном периоду уштеда за јавну расвету бити преко 70 посто, мада је и данас значајна и трошимо знатно мање киловатчасова него прошле године, поготово ако знамо да је струја са 4,6 динара поскупела на 12 динара по киловатчасу. Показује се да је овај пројекат од изузетне важности за општину Лајковац.“

На 21. седници усвојен је Извештај о раду Заједничког правобранилаштва општина Лајковац и Љиг за 2022. годину, из којег је јасно да је након издвајања правобранилаштво знатно ефикасније. По речима правобраниоца Живорада Бојичића приликом оснивања 5. јула прошле године наслеђена су 272 предмета, од чега 164 за општину Лајковац, а 108 за Љиг. За протекли период у поступку су била 233 предмета за општину Лајковац, од којих је већина решена.

Прве измене и допуне Одлуке о условима и начину субвенционисања цена комуналних услуга односе се на додавање још једне категорије, а то су борци, што представља усклађивање са законским променама. Скупштина је прихватила и Оперативни план одбране од поплава за воде другог реда општине Лајковац за текућу годину.

Одборници су дали сагласност на статуте Градске библиотеке и Културног центра, који су усклађени са новим Законом о култури. Такође због усклађивања са законским прописима, повећан је број чланова Управног одбора Градске библиотеке са три на пет, а нови чланови су: у име локалне самоуправе Игор Петровић, из редова запослених Александра Пилиповић.

Данашња седница је имала само 10 тачака дневног реда и брзо је завршена, али ће наредна, на којој ће бити разматран Други ребаланс, бити знатно обимнија.