Скупштина усвојила ребаланс и друге битне одлуке

Најзначајније одлуке које су одборници усвојили на 25. седници Скупштине општине Лајковац су Извештај о извршењу Одлуке о буџету за период јануар-септембар 2018. године, Одлука о другом ребалансу буџета и Предлог измена и допуна Плана генералне регулације за насељено место Лајковац. То је истакао и председник Скупштине Живорад Бојичић у обраћању медијима после седнице, која је трајала два сата и протекла без веће дискусије. Бојичић сматра да су томе допринеле и квалитетно припремљене тачке дневног реда.

– Када је у питању извршење буџета, издвојио бих да је извршење прихода у периоду јануар – септембар било 63%, а извршење расхода 43%, и када су у питању капиталне инвестиције. Ценећи све околности, до краја буџетске године могуће је очекивати извршење буџета до 80%. Што се тиче ребаланса буџета, основни разлог је мањи приход од “рударске ренте”, од које ми фактички финансирамо све – од вантелесне оплодње, преко превоза ђака па до капиталних инвестиција. Били смо принуђени да одређене планиране активности препакујемо, а неке да оставимо за следећу годину, имајући у виду све околности: да ли су добијене све сагласности, да ли би инвестиције могле да буду завршене до краја године итд. Зато смо активности које не би могле да буду завршене, па ни започете, као што је случај са сеоском кућом у Пепељевцу због процедуре издавања грађевинске дозволе, пролонгирали за наредну годину. Шест измена Плана генералне регулације практично су омогућиле издавање грађевинских дозвола за важне пројекте попут рециклажног центра, уређења централне зоне, Спортско–рекреативне зоне, Војног круга и изградње Агро-бизнис центра, затим нове саобраћајнице…Без тих измена нове инвестиције не би могле да се започну нити би могле да се за њих прибаве грађевинске дозволе – подвукао је председник Бојичић.

У плану су још два скупштинска заседања до краја године. Прва наредна седница Скупштине биће 1. децембра, а друга, на којој треба да буде испуњена законска обавеза усвајања буџета, мора бити одржана до 25. децембра. На дневном реду седнице 1. децембра наћи ће се пакет тачака из области локалне пореске администрације, као и одлуке из делокруга Одељења за имовинско–правне односе. До наредног заседања локалног парламента очекује се и позитивно мишљење ресорног министарства на Просторни план Лајковца, како би се и он нашао пред одборницима, најавио је председник Скупштине Живорад Бојичић.