Упознавање јавности са одржавањем Јавне расправе

Упознавање јавности са одржавањем Јавне расправе дана 25.10.2022 године, ради присуства истој и стављању евентуалних примедби и сугестија на исте у поступку утврђивању стопа пореза на имовину за 2023 годину.