Увид у бирачки списак

На основу члана 14. став 1. Закона о јединственом бирачком списку (”Службени гласник РС” бр. 104/2009 и 99/2011), Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку (”Службени гласник РС”, бр. 15/2012, 88/2018, 67/2020, 40/2021 и 90/2021) и Одлуке о расписивасњу републичког референдума ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије РС број 80 од 30. новембра 2021. године, Општинска управа општине Лајковац

ИЗЛАЖЕ НА УВИД ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА
ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

Део Јединственог бирачког списка за подручје општине Лајковац изложен је у седишту Општинске управе Лајковац, ул. Омладински трг 1, спрат 2, канцеларија 210.
Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани тачни подаци.
Захтеве за промене у делу Јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем, односно интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Лајковац могу поднети Општинској управи у времену од 7-15 часова сваког радног дана најкасније до закључења бирачког списка 31.12.2021. године.
Oбавештавају се грађани да могу од расписивања републичког референдума до најкасније пет дана пре закључења бирачког списка, односно до 26.12.2021. године поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећем референдуму гласати према месту боравишта на територији општине Лајковац (изабрано место гласања).
Обавештавају се грађани да у истом року могу поднети захтев дипломатском-конзуларном представништву, да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећем референдуму гласати према месту боравишта у иностранству.
По закључењу бирачког списка па све до 72 сата пре одржавања референдума, за промене у бирачком списку надлежно је Министарство државне управе и локалне самоуправе.
У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка и лице за пружање техничке подршке општинске управе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.
Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak, уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.

Документ