Увид у Јединствени бирачки списак општине Лајковац

С обзиром да је Скупштина општине Лајковац 26.03.2021. године донела Одлуку о расписивању редовних избора за Савете месних заједница на територији општине Лајковац, Општинска управа општине Лајковац изложила је на увид део Јединственог бирачког списка за територију општине Лајковац.

Бирачки списак је изложен у седишту Општинске управе Лајковац, Омладински трг 1, спрат 2, канцеларија 210. Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани тачни подаци.

Захтеви за промене у делу Јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем, односно интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Лајковац могу поднети Општинској управи у времену од 7-15 часова и у нерадне дане од 7-15 часова најкасније до закључења бирачког списка 02.04.2021. године.

Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak, уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.

ОБАВЕШТЕЊЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЛАЈКОВАЦ