Веће усвојило Програм пољопривреде за 2019.

На 86. седници Општинско веће је усвојило Програм пољопривреде за 2019. годину, који је послат на сагласност ресорном министарству. Буџет за пољопривреду остао је на прошлогодишњем нивоу, када је значајно увећан, и износи 16,3 милиона динара. Већина мера Програма пољопривреде исте су као прошле године, али има и неколико новина које се, пре свега, односе на подстицај развоја пољопривреде. Планирано је 900.000 динара за јачање удруживања пољопривредних произвођача, заправо оснивање нових задруга на територији лајковачке општине, како би пољопривредници били конкурентни на тржишту и могли боље да пласирају своје производе. Два милиона динара је одвојено за субвенције за куповину женске телади, у циљу повећања сточног фонда на нашем подручју, које је познато по узгоју говеда. Предвиђена је још једна нова мера – алкализација, односно побољшање квалитета пољопривредног обрадивог земљишта. Задржана је мера уведена први пут прошле године, а то је подршка младим пољопривредницима.