Водич кроз нацрт плана јавних инвестиција општине Лајковац за период од 2020 до 2022 године

Драги суграђани и суграђанке, Основна сврха документа који је пред вама јесте да на што једноставнији и разумљивији начин објасни на који начин су изабрани капитални пројекти чије се финансирање предлаже у наредне три године средствима из буџета града, а који су дефинисани у нацрту Плана јавних инвестиција града Лајковца.

Настојимо да на сажет и једноставан начин прикажемо процес израде Плана јавних инвестиција који на једном месту обједињује информације о начину предлагања, рангирања и избору капиталних пројеката који ће бити финансирани јавним средствима.

Циљ нам је да на овај транспарентан начин унапредимо разумевање и интересовање наших суграђана за јавне инвестиције, али и да у наредном периоду кроз низ консултативних састанака добијемо и повратну информацију о пројектима планираним за финансирање у наредне три буџетске године. Андрија Живковић председник општине

Водич кроз нацрт ПЈИ