Јавни увид

Република Србија, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре оглашава Јавни увид у нацрт измена и допуна Просторног плана подручја експлоатације Колубарског лигнитског басена и извештај о стратешкој процени утицаја измена и допуна Просторног плана подручја експлоатације Колубарског лигнитског басена на животну средину.

Погледај више