РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде Просторног плана подручја посебне намене Регионалног колубарског система снабдевања водом

Оглас

Просторни план подручја посебне намене Регионалног колубарског система снабдевања водом – текстуални део

Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене за изградњу термоелектране “Колубара Б”

Оглас 

Просторни план – Текстуални део 

Реферарна карта