Јавни увид у нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године на животну средину

Оглас за Јавни увид

Нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године

Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године на животну средину