ЈАВНИ УВИД у Нацрт Измене и допуне Просторног плана општине Лајковац / детаљније

ОГЛАС ЗА ЈАВНИ УВИД

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Измене и допуне Просторног плана општине Лајковац  ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА

РЕФЕРАЛНА НАМЕНА

РЕФЕРАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА