Нацрт ППППН ДП IБ реда број 27, Лозница-Ваљево-Лазаревац, деоница Иверак-Лајковац (веза са аутопутем Е-763 Београд-Јужни Јадран, деоница Београд-Пожега) и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину.

Оглас

ППППН Иверак – Лајковац

СПУ Лајковац Иверак

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Измене и допуне Просторног плана општине Лајковац / детаљније

ОГЛАС ЗА ЈАВНИ УВИД

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Измене и допуне Просторног плана општине Лајковац  ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА

РЕФЕРАЛНА НАМЕНА

РЕФЕРАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

РАНИ ЈАВНИ УВИД ППППН ДП ИБ РЕДА БРОЈ 27 ЛОЗНИЦА-ВАЉЕВО-ЛАЗАРЕВАЦ, ДЕОНИЦА ИВЕРАК-ЛАЈКОВАЦ (ВЕЗА СА АУТОПУТЕМ Е-763 БЕОГРАД-ЈУЖНИ ЈАДРАН, ДЕОНИЦА БЕОГРАД- ПОЖЕГА)

Графички приказ 

Текст

Оглас