Светог Саве 3
14224 Лајковац
тел. 014/ 3431-300
факс 014/ 3431-336
е-пошта: oslajkovac@ptt.rs ,
web: www.oslajkovac.edu.rs

Директор: Биљана Жујовић, професор разредне наставе

Прво спомињање организованог образовања на простору општине Лајковац везује се за 1796. годину и школу у манастиру Боговађа, за време архимандрита Хаџи Рувима (Рафаила Нешковића), свестраног уметника – дуборесца и сликара. Основна школа у Лајковцу почела је рад 1936/37. године. Школске 1952. године постала је осморазредна основна школа, а у нову зграду уселила се у септембру 1962. године. Носи име по учитељу Милораду Милу Дубљевићу, који је службовао у Јабучју, Лајковцу и Селу Лајковцу, а као борац и командир чете Тамнавског батаљона Ваљевског НОП одреда стрељан је у логору на Бањици 1942. године.

Основна школа ’’Миле Дубљевић’’ у свом саставу има централну школу у Лајковцу и десет издвојених одељења: осмогодишња у Боговађи и Бајевцу и четворогодишња у Ћелијама, Непричави, Марковој Цркви, Пепељевцу, Доњем Лајковцу, Ратковцу и Врачевићу.

У школској 2012/13. школу похађа укупно 939 ученика. Матичну школу у Лајковцу тренутно похађа 629 ученика у 26 одељења. Школа укупно има 111. радника, од тога 75 наставних, 9 ненаставних и 27 који припадају техничком особљу.

Школа има 2194 м2 корисног простора. Радни простор у школској 2012/2013. год биће проширен за две учионице, свечану салу капацитета 90 места и седам канцеларија. У близини школе се гради и спортска хала, у којој је планиран посебан улаз и фискултурна сала за потребе основне школе.

Почетком школске 2011/12. године у централној школи је инсталиран мултимедијални кабинет средствима пројекта ”ДИЛС – Пружање унапређених услуга на локалном нивоу”. У оквиру пројекта ”ДИЛС-Образовна инклузија Рома” на нивоу општине су планиране активности у циљу обезбеђивања уџбеника и прибора за децу ромске националности, финансирање екскурзија, едукативне радионице за децу и родитеље, стручно усавршавање за наставнике, набавка савремених наставних средстава. У овој школској години се завршава трећа фаза овог пројекта.

Кроз пројекат ”Дигитална школа”, Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација опремило је Дигитални кабинет са 25 радних јединица у матичној школи и по 5 радних јединица у издвојеним одељењима Боговађа и Бајевац. Остала издвојена одељења су том приликом опремљена са по једним лаптоп рачунаром и пројектором.

Посебан значај посвећен је стручном усавршавању наставника. Ученицима су доступни изборни предмети, бројне секције, рекреативна настава и екскурзије. У сарадњи са Саветом за борбу против наркоманије одржавају се педагошко-психолошке радионице из области превенције зависности и малолетничке деликвенције.

Годишњи план рада за школску 2012/13.
Извештај о раду у 2011/12.
Школски одбор.
Законски прописи у области основног образовања и васпитања.