Програм заштите животне средине општине Лајквоац 2015.-2024. / download

Програм примарне селекције отпада општине Лајковац / download

Процена утицаја на животну средину

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта „Комплекс спортског центра“ у Лајковцу

Решење за пројекат „Kомплекс спортског центра“ у Лајковцу

Обавештење о подношењу затхева – бетоњерка

Обавештење о доношењу решења-бетоњерка

Обавештење о подношењу захтева Базна станица-Телеком

Обавештење о подношењу захтева ППОВ Словац

Обавештење o донoшењу решења  ППОВ-Словац

Обавештење о подношењу захтева -Elmont radionica

Обавештење о донетом решењу- Top deisa

Oбавештење о подношењу захтева- објекат за тов пилића у Врачевићу 26/02/2018.

Обавештење о донетом решењу- објекат за тов пилића у Врачевићу / 21.03.2018

Oбавештење о подношењу захтева-индустријска зграда за рецикловање аутомобилских гума пиролитичким поступком/01.08.2018.

Обавештење о донетом решењу- индустријска зграда за рецикловање аутомобилских гума пиролитичким поступком/23.08.2018

Квалитет ваздуха на територији општине Лајковац

Резултати испитивања квалитета ваздуха за период април-мај 2016.

Резултати испитивања квалитета ваздуха за период август-септембар 2016.

Резултати испитивања квалитета ваздуха за период новембар 2016.

Мерење нивоа буке у животној средини на територји општине Лајковац

Извештај о мерењу буке мај 2016.

Извештај о мерењу буке новембар 2016.

Извештај о мерењу буке децембар  2016.

Извештај о мерењу буке децембар  2017.

Извештај о мерењу буке децембар  2017./2

Извештај о мерењу буке јун 2018.

 

ЈАВНИ УВИД

Поновљени ЈАВНИ УВИД у нацрт просторног плана подручја експлоатиције колубарског лигнитског басена и извештај о стратешкој процени утицаја просторног плана подручја експлоатације колубарског лигнитског басена на животну средину.

Јавни позив-нацрт Одлуке о изменама одлуке o посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине општине Лајковац