Мерење нивоа буке у животној средини на територији општине Лајковац / Извештај децембар 2018

Програм заштите животне средине општине Лајковац 2015.-2024. / download

Програм примарне селекције отпада општине Лајковац / download

Процена утицаја на животну средину

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта „Комплекс спортског центра“ у Лајковцу

Решење за пројекат „Kомплекс спортског центра“ у Лајковцу

Обавештење о подношењу затхева – бетоњерка

Обавештење о доношењу решења-бетоњерка

Обавештење о подношењу захтева Базна станица-Телеком

Обавештење о подношењу захтева ППОВ Словац

Обавештење o донoшењу решења  ППОВ-Словац

Обавештење о подношењу захтева -Elmont radionica

Обавештење о донетом решењу- Top deisa

Oбавештење о подношењу захтева- објекат за тов пилића у Врачевићу 26/02/2018.

Обавештење о донетом решењу- објекат за тов пилића у Врачевићу / 21.03.2018

Oбавештење о подношењу захтева-индустријска зграда за рецикловање аутомобилских гума пиролитичким поступком/01.08.2018.

Обавештење о донетом решењу- индустријска зграда за рецикловање аутомобилских гума пиролитичким поступком/23.08.2018

Обавештење о подношењу захтева -Топ деиса-подземни резервоар / 03.04.2019.

Обавештење о донетом решењу- Top deisa-подземни резервоар / 16.04.2019.

Обавештење о подношењу захтева -VIP -BA 1299-01 VA Руклада / 19.06.2019.

Обавештење о донетом решењу-VIP -BA 1299-01 VA Ruklada / 10.07.2019.

Обавештење о донетом решењеу – затечено стање ВИП Јабучје / 27.11.2019.

Обавештење о подношењу захтева -Telenor-Лајковац 2- зграда магацина код аутобуске станице / 13.05.2020.

Обавештење о донетом решењу- Теленор-Лајковац 2- зграда магацина код аутобуске станице / 03.06.2020.

Обавештење о подношењу захтева VIP mobile bradio базне станице Маркова Црква / 27.07.2020.

Обавештење о донетом решењу- VIP radio bazna stanica Markova Crkva / 14.08.2020.

Обавештење о подношењу захтева за давање саласности на Студију о процени утицај -Цетин -Lajkovac 2- кров магацина Силос / 02.09.2020.

Квалитет ваздуха на територији општине Лајковац

Резултати испитивања квалитета ваздуха за период април-мај 2016.

Резултати испитивања квалитета ваздуха за период август-септембар 2016.

Резултати испитивања квалитета ваздуха за период новембар 2016.

IZVESTAJ AMBIJENTALNI VAZDUH Lajkovac Avgust 2018 I_30_18

IZVESTAJ AMBIJENTALNI VAZDUH Lajkovac Septembar- Oktobar 2018 I_35_18

IZVESTAJ AMBIJENTALNI VAZDUH Lajkovac Novembar- Decembar 2018 I_38_18

Мерење нивоа буке у животној средини на територји општине Лајковац

Извештај о мерењу буке мај 2016.

Извештај о мерењу буке новембар 2016.

Извештај о мерењу буке децембар  2016.

Извештај о мерењу буке децембар  2017.

Извештај о мерењу буке децембар  2017./2

Извештај о мерењу буке јун 2018.

Izveštaj o merenju buke -oktobar 2018

ЈАВНИ УВИД

Поновљени ЈАВНИ УВИД у нацрт просторног плана подручја експлоатиције колубарског лигнитског басена и извештај о стратешкој процени утицаја просторног плана подручја експлоатације колубарског лигнитског басена на животну средину.

Јавни позив-нацрт Одлуке о изменама одлуке o посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине општине Лајковац

Обавештење-јавни увид документа Регионални план управљања отпадом за 11 општина и градова Колубарског региона