Мерење нивоа буке у животној средини на територији општине Лајковац / Извештај децембар 2018

Програм заштите животне средине општине Лајковац 2015.-2024. / download

Програм примарне селекције отпада општине Лајковац / download

Процена утицаја на животну средину

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта „Комплекс спортског центра“ у Лајковцу

Решење за пројекат „Kомплекс спортског центра“ у Лајковцу

Обавештење о подношењу затхева – бетоњерка

Обавештење о доношењу решења-бетоњерка

Обавештење о подношењу захтева Базна станица-Телеком

Обавештење о подношењу захтева ППОВ Словац

Обавештење o донoшењу решења  ППОВ-Словац

Обавештење о подношењу захтева -Elmont radionica

Обавештење о донетом решењу- Top deisa

Oбавештење о подношењу захтева- објекат за тов пилића у Врачевићу 26/02/2018.

Обавештење о донетом решењу- објекат за тов пилића у Врачевићу / 21.03.2018

Oбавештење о подношењу захтева-индустријска зграда за рецикловање аутомобилских гума пиролитичким поступком/01.08.2018.

Обавештење о донетом решењу- индустријска зграда за рецикловање аутомобилских гума пиролитичким поступком/23.08.2018

Обавештење о подношењу захтева -Топ деиса-подземни резервоар / 03.04.2019.

Обавештење о донетом решењу- Top deisa-подземни резервоар / 16.04.2019.

Обавештење о подношењу захтева -VIP -BA 1299-01 VA Руклада / 19.06.2019.

Обавештење о донетом решењу-VIP -BA 1299-01 VA Ruklada / 10.07.2019.

Обавештење о донетом решењеу – затечено стање ВИП Јабучје / 27.11.2019.

Обавештење о подношењу захтева -Telenor-Лајковац 2- зграда магацина код аутобуске станице / 13.05.2020.

Обавештење о донетом решењу- Теленор-Лајковац 2- зграда магацина код аутобуске станице / 03.06.2020.

Обавештење о подношењу захтева VIP mobile bradio базне станице Маркова Црква / 27.07.2020.

Обавештење о донетом решењу- VIP radio bazna stanica Markova Crkva / 14.08.2020.

Обавештење о подношењу захтева за давање саласности на Студију о процени утицај -Цетин -Lajkovac 2- кров магацина Силос / 02.09.2020.

Обавештење о подношењу захтева VIP mobile радио базна станица магацина Силос / 30.09.2020.

Обавештење о донетом решењу- ВИП- ВА Лајковац центар БА1214 02- зграда магацина код аутобуске станице / 23.10.2020.

Обавештење о подношењу захтева -фарма за тов свиња Владимир Митровић Пепељевац / 03.11.2020.

Обавештење о донетом решењу за давање саласности на Студију о процени утицај -Цетин -Lajkovac 2- кров магацина Силос / 17.11.2020.

Обавештење o донетом решењу -фарма за тов свиња Владимир Митровић Пепељевац / 25.11.2020.

Обавештење о донетом решењу- VIP радио базна станица Пепељевац / 30.11.2020.

Обавештење о подношењу захтева за давање саласности на Студију о процени утицаја -ВИП Мобиле- кров магацина Силос / 04.02.2021.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о промени термина одржавања јавне расправе и презентације Студије о процени утицаја-VIP Лајковац- Силос / 10.02.2021.

Обавештење о подношењу захтева -PPOV Боговађа / 17.02.2021.

Обавештење o донетом решењу -ППОВ Боговађа / 08.03.2021.

Обавештење о донетом решењу за давање саласности на Студију о процени утицајa -BA1214 02 VA Lajkovac Centar- A1 Srbija кров магацина Силос / 11.08.2021.

Обавештење о подношењу захтева-НИС а.д. Нови Сад Изградња нове са уклањањем постојеће ССГ Лајковац / 25.08.2021.

Обавештење o донетом решењу -НИС а.д. Нови Сад Изградња нове са уклањањем постојеће ССГ Лајковац / 15.09.2021.

Квалитет ваздуха на територији општине Лајковац

Резултати испитивања квалитета ваздуха за период април-мај 2016.

Резултати испитивања квалитета ваздуха за период август-септембар 2016.

Резултати испитивања квалитета ваздуха за период новембар 2016.

IZVESTAJ AMBIJENTALNI VAZDUH Lajkovac Avgust 2018 I_30_18

IZVESTAJ AMBIJENTALNI VAZDUH Lajkovac Septembar- Oktobar 2018 I_35_18

IZVESTAJ AMBIJENTALNI VAZDUH Lajkovac Novembar- Decembar 2018 I_38_18

Izvestaj o ispitivanju kvaliteta ambijentalnog vazduha jul-avgust I 19_21_

Мерење нивоа буке у животној средини на територји општине Лајковац

Извештај о мерењу буке мај 2016.

Извештај о мерењу буке новембар 2016.

Извештај о мерењу буке децембар  2016.

Извештај о мерењу буке децембар  2017.

Извештај о мерењу буке децембар  2017./2

Извештај о мерењу буке – јун 2018.

Извештај о мерењу буке – октобар 2018

Извештај о испитивању нивоа буке – јун 2021

Извештај о испитивању нивоа буке – септембар 2021.

Извештај о испитивању нивоа буке – новембар 2021. 

Управљање отпадом

Обавештење о пријему захтева за издавање интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада -БОКА ПЕТ Јабучје / 09.11.2020.

Обавештење о издатој интегралној дозволи за сакупљање и транспорт неопасног отпада -БОКА ПЕТ Јабучје / 26.11.2020.

ЈАВНИ УВИД

Поновљени ЈАВНИ УВИД у нацрт просторног плана подручја експлоатиције колубарског лигнитског басена и извештај о стратешкој процени утицаја просторног плана подручја експлоатације колубарског лигнитског басена на животну средину.

Јавни позив-нацрт Одлуке о изменама одлуке o посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине општине Лајковац

Обавештење-јавни увид документа Регионални план управљања отпадом за 11 општина и градова Колубарског региона