Обавештење за грађане Општине Лајковац у вези са Законом о озакоњењу објеката / види обавештење

Евиденција о издатим решењима о озакоњењу објеката / Преузми

Обрасци за преузимање

Издати локацијски услови

Закључак о одбацивању

Грађевинске дозволе

Издате употребне дозволе

Решења за извођење радова (по члану 145. Закона о планирању и изградњи)

Упуство – формати електронских докумената техничке документације и достављање у ЦЕОП.у /download