• 14/03/2017. Грађевинска дозвола – Бетоњерка Рубрибреза / преузми
 • 24/03/2017. Закључак о одбацивању грађевинске дозволе  тротоар В.Мишића / преузми
 • 04/04/2017. Грађевинска дозвола – ОЛ ул Војводе Мишића / преузми
 • 04/04/2017. Грађевинска дозвола – Радовановић Милош / преузми
 • 20/04/2017. Грађевинска дозвола – Предраг Поповић Зрењанин / презузми
 • 17/05/2017. Грађевинска дозвола – 1658 – ОЛ – фек. канализација Рубрибреза / преузми
 • 09/06/2017. Грађевинска дозвола 924 – OЛ фекална канализација Рубрибреза / преузми
 • 26/06/2017. Грађевинска дозвола 8626 – ОЛ Пут у Бајевцу /преузми
 • 26/06/2017  Грађевинска дозвола 8792 – Аничић Александар Непричава / преузми
 • 30/06/2017 Грађевинска дозвола 18343 – ОЛ базен 3 фаза / преузми
 • 17/08/2017 Грађевинска дозвола 7969 -ОЛ доградња котларнице Дома здравља Лајковац (1) / преузми
 • 17/08/2017 Грађевинска дозвола 11796 – ОЛ доградња пасареле Вртића / преузми
 • 29/08/2017 Грађевинска дозвола 20431 – Радованчевић Горан Лајковац. / преузми
 • 31/08/2017 Грађевинска дозвола 17882 – Савић Срећко Лајковац / преузми
 • 31/08/2017 Грађевинска дозвола 23053 – Кривокућа Миле Београд / преузми
 • 15/09/2017 Грађевинска дозвола 20810 – Марковић Љубодраг Словац / преузми
 • 21/09/2017 Грађевинска дозвола 13342 – ГРАДЊА БЕТОН ИНГ Ваљево / преузми
 • 21/09/2017 Грађевинска дозвола 20460 – Богатић Светлана Лајковац / преузми
 • 29/09/2017 Грађевинска дозвола 11068 – ОЛ-ФК за део насеља Шеринка / преузми
 • 29/09/2017 Грађевинска дозвола 28887 – Дујовић Стана Лазаревац / преузми
 • 03/10/2017 Грађевинска дозвола 29560 – Грбић Слободан Лајковац / преузми
 • 25/10/2017 Грађевинска дозвола 26480 – ОЛ-Прикључак на ППОВ Словац / преузми
 • 25/10/2017 Грађевинска дозвола 32574  – Балмазовић Миодраг Лајковац / преузми
 • 13/11/2017 Грађевинска дозвола 33852 – ФИЛИПОВИЋ ОБРАД Лајковац / преузми / измене
 • 13/11/2017 Грађевинска дозвола 34276  – Стојнић Слободан Доњи Лајковац / преузми
 • 20/11/2017 Грађевинска дозвола 25830 – ОЛ – Индустријски фекални колектор / преузми
 • 27/11/2017 Решење о измени решења о грађевинској дозволи 33852 – Филиповић Обрад Лајковац (1) /preuzmi
 • 11/12/2017Грађевинска дозвола 18252 – Мијаиловић Миланко Лајковац / preuzmi
 • 25/12/2017 Грађевинска дозвола 33411 – Грујичић Саша Београд / preuzmi
 • 25/12/2017 Решење о одобрењу извођења радова 39079 – ФК Стрмово 1968 Стрмово / preuzmi
 • 25/12/2017 Решење о одобрењу извођења радова 39567 – ОЛ Партерно уређење ОШ у Ратковцу / preuzmi
 • 29/12/2017 Грађевинска дозвола 40514 – ОЛ – Стефановић Драгана Рубрибреза / преузми