Одржавање јавне расправе за утврђивања стопа пореза на имовину

Упознавање јавности са одржавањем јавне расправе дана 01.11.2023 године , ради присуства истој и стављању евентуалних примедби и сугестија на исте у поступку утврђивања стопа пореза на имовину за 2024 годину.