Рани Јавни увид поводом израде Просторног плана подручја посебне намене разводног гасовода РГ-13 Београд-Ваљево-Лозница са елементима детаљне регулације

Министарствo грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре оглашава РАНИ ЈАВНИ УВИД у Просторни план подручја посебне намене разводног гасовода РГ-13 Београд-Ваљево-Лозница са елементима детаљне регулације.

Рани јавни увид траје 15 дана – од 18. августа до 1. септембра 2021. године, на званичним интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања и јединица локалне самоуправе у обухвату планског документа, међу којима је и општина Лајковац.

Рани јавни увид можете обавити на нашем сајту, у секцији Урбанизам/Текуће процедуре.

У току трајања Раног јавног увида, закључно 1. септембра 2021. године, физичка и правна лица примедбе и сугестије могу доставити у писаној форми Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектору за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд. .

ДЕТАЉНИЈЕ