Јавни позив за одржавање јавне расправе о Нацрту одлуке о буџету општине Лајковац за 2022. годину

Јавна расправа о Нацрту одлуке о буџету општине Лајковац одржаће се у четвртак 23. децембра од 12 часова, у великој сали Општине Лајковац. Јавни позив за одржавање Јавне расправе упутило је Одељење за буџет и финансије. На учешће у Јавној расправи позвани су грађани, руководиоци органа и организација, представници удружења, стручна и остала јавност. У наставку информације можете прочитати Јавни позив и преузети нацрте одлука које су тема јавне расправе.

Јавни позив за одржавање јавне расправе о нацрту одлуке о буџету општине Лајковац за 2022. годину

Одлуку о организовању јавне расправе

Одлука о општинским административним таксама

Нацрт Одлуке о буџету за 2022- ЈР

образложење 2022-ЈР

Програм уређивања грађевинског земљишта за 2022

Јавна расправа-Општинске административне таксе

Јавна расправа-Програм уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022.годину