Грађански водич кроз Одлуку о буџету за 2023.годину

Грађански водич кроз Одлуку о буџету за 2022.годину

Грађански водич кроз трећи ребаланс 2022.године

Грађански водич кроз први ребаланс 2022.године

Грађански водич кроз други ребаланс 2022.године

Водич кроз Одлуку о завршном рачуну буџета

Грађански водич кроз I ребаланс

Грађански водич кроз буџет општине Лајковац  / презентација

ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ II РЕБАЛАНС

ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Грађански водич кроз завршни рачун

Грађански водич кроз буџет општине Лајковац за 2020. годину

Водич кроз нацрт Плана јавних инвестиција 2020-2022

Образац за предлагање идеје пројекта од стране заинтересоване јавности

Водич кроз ревидирани план јавних инвестиција 2020-2022

Грађански водич кроз завршни рачун за 2020. годину

Грађански водич кроз извршење буџета

Грађански водич кроз I ребаланс 2020. године

Водич кроз Одлуку о завршном рачуну буџета за 2020. годину