У Попису пољопривреде 2023.  биће ангажовано око 3 000 пописивача

Јавни позив (конкурс) за пријављивање кандидата за пописиваче објављује се 15. августа 2023. године у 8.00 часова на веб-сајту Завода (stat.gov.rs) и сајту Пописа (popispoljoprivrede.stat.gov.rs), као и у средствима јавног информисања.

Грађани који су заинтресовани за рад у Попису у својству пописивача могу да се пријаве искључиво попуњавањем електронске пријаве на поменутим сајтовима, од 15. августа (од 8.00 часова) до 21. августа (до 20.00 часова) 2023. године.

 


  • 23.08.2023 године
  • Ранг-листа кандидата за пописиваче за Општину Лајковац

STRANA 1

STRANA 2

STRANA 3

STRANA 4


  • 07.09.2023 године
  • Коначна листа кандидата који се позивају на обуку

СТРАНА 1

СТРАНА 2

СТРАНА 3

СТРАНА 4