Биографија Мила Митровић

Мила Митровић је директор Предшколске установе „Лептирић“ од 2001. године. Дипломирала је на Учитељском факултету у Београду, пре чега је завршила Педагошку академију у Ужицу и Вишу школу за образовање васпитача у Сремској Митровици.

Радила је као професор разредне наставе и наставник музичке културе у Основној школи ,,Миле Дубљевић” у Лајковцу.

Веома је активна у друштвеном животу Лајковца. Председник Савета за борбу против наркоманије у Општини Лајковац, члан Тима за инклузивно образовање у Општини Лајковац и Тима за израду Локалног еколошког акционог плана.

Свој рад у Предшколској установи ,,Лептирић” базирала је на побољшању квалитета рада, промоцији и афирмацији делатности, као и њеном унапређењу у целини. Вртић види као модерну установу у којој се стварају услови за безбрижнији и квалитетнији боравак, место у које деца радо долазе, а учење се претвара у радост открића.

{gallery}2012_02_23{/gallery}