Усвојен ребаланс буџета

Одборници скупштине општине Лајковац усвојили су Одлуку о првом ребалансу буџета за 2013. годину у износу 1,366,379,521.80 динара. Планиран је на основу очекиваног увећања прихода од 70 милиона динара од накнада за коришћење грађевинског земљишта и заштиту животне средине и 54,3 милиона динара од накнаде за коришћење минералних сировина, као и очекиваног смањења републичког трансфера од 16,5 милиона динара на позицији пореза од зарада. Потребна средства за финансирање буџетског дефицита обезбедиће се из пренетих неутрошених средстава из ранијих година и примања од повраћаја позајмица. Највећи део средстава из ребаланса биће опредељена за ЈП „Дирекција за уређење и изградњу“ и „Градска чистоћа“ Лајковац.

– Ребаланс буџета je најважнија тачка данашње седнице и највише се односи на та два јавна предузећа. Средства од пореза на зараде смањена су нам због измене законских прописа, тако да нам Република узима нека средства на која смо рачунали на почетку године, али шта да се ради, Закон је такав; са друге стране, почели смо боље да сарађујемо са Колубаром, добили смо наменска средства од накнаде за коришћење минералних сировина и од ренте. Та средства ће се користити за путну инфраструктуру и за пројектовање. Углавном ће то ићи преко Дирекције за уређење и изградњу, а део, који се односи на екологију, преко „Градске чистоће“. Ребаланас ће нам помоћи да наставимо радове на објектима који се воде као завршени, а у ствари ту има још доста посла: основне школе у Лајковцу и Јабучју, неки радови на средњој школи и завршетак спортске хале – каже Предраг Мирковић, председник Скупштине.

У складу са ребалансом општинског буџета, усвојени су и ребаланси програма пословања јавних предузећа ”Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац”, ”Градска чистоћа’, РТВ ”Пруга”, измене Програма за унапређење услова живота локалне заједнице, Програма коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине општине Лајковац, као и Програма пословања Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни ”Колубара” Ваљево за 2013. годину.

Изменама и допунама финансијског плана Дирекције планирани приходи за 2013. износе око 780.105.731,28 динара, од чега ће за инвестиције бити издвојено 581.849.500 динара.

Првим изменама и допунама Програма за унапређење услова живота локалне заједнице за 2013. годину, планирани приходи од накнаде за коришћење минералних сировина из геотермалних ресурса увећавају се за 54.300.000 динара и укупно износе 236 милиона.

Што се тиче Програма коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине за 2013. годину, укупни приходи од посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине, накнаде од емисије СО2, НО2, прашкастих материја и одложеног отпада, накнаде за заштиту и унапређење животне средине укључујући и суфицит, ненаплаћена потраживања из 2012. године и примања од враћања позајмица планирају се у износу од 170 милиона динара. Одборници су именовали руководиоце јавних предузећа на мандат од четири године. Функцију директора „Дирекције за уређење и изградњу“ обављаће Владимир Чоловић, Радио „Пруге“ Гордана Живановић, „Градске чистоће“ Марина Марковић, Градске библиотеке Снежана Бугарчић, а за в.д. директора Јавног предузећа за обављање комуналних делатности „Лајковац услуге“ именован је Јован Савичић.

– Мислим да смо прва локална самоуправа у Србији, а ту рачунам и градове и општине, која је завршила цео процес по новом Закону о јавним предузећима и сада су директори именовани на период од четири године. Директор „Лајковац услуга“ је и даље у в.д. мандату јер се нико није пријавио на конкурс – рекао је председник Скупштине Предраг Мирковић.

Усвојени су извештаји о раду за 2012. годину ЈП „Градска чистоћа“, ЈП ‘“Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац“, Фонда за физичку културу општине Лајковац, Савета за борбу против наркоманије у општини Лајковац и Јавног предузећа „Колубара“ Ваљево. Скупштина је усвојила Одлуку о јавним некатегорисаним путевима, Одлуку којом се прибављају у својину општине Лајковац катастарске парцеле у КО Ћелије за потребе археолошког налазишта «Анине» у Ћелијама и Одлуку којом се прибавља у јавну својину општине Лајковац стара зграда-магацин у центру града, у близини аутобуске станице.

На захтев Завода за заштиту споменика културе из Ваљева, Општина Лајковац прибавиће у јавну својину три парцеле у Ћелијама за потребе археолошког налазишта „Анине“, за шта су обезбеђена средства у буџету од око 3 милиона динара. На предметним парцелама налази се најбитнији део локалитета археолошког налазишта, тзв. „Простор виле“. Упоредо са археолошким истраживањима спроводиће се и конзервација архитектонских остатака и туристичка презентација општине Лајковац.

{gallery}2013_07_17{/gallery}