Обавештење РФЗО – полисе за пут у иностранство

Филијалa Републичког фонда за здравствено осигурање обавештава грађане да у свим филијалама и испоставама могу набавити полису добровољног здравственог осигурања за пут у иностранство.

Услове погледајте на флајеру РФЗО.