Ниже цене комуналија за угрожене грађане

На последњој седници Скупштине општине усвојена је Одлука о посебним условима и начину умањења цена комуналних услуга за одређене категорије становника Лајковца. Одлуком се утврђују корисници који могу користити попуст од 40 до 50 одсто на рачуне за воду и изношење смећа, а разлика се субвенционише из општинског буџета.

Плаћања половине укупних задужења ослобођени су корисници права на материјално обезбеђење породице, додатка за туђу негу и помоћ, права на помоћ у кући, хранитељске породице, домаћинства са хендикепираним лицима, породице са троје и више деце, пензионери са најнижим примањима, под условом да други чланови њихових домаћинстава немају прихода или непокретну имовину, осим оне у којој станују старачка и самачка домаћинства чији чланови имају преко 65 година живота, а немају никаквих прихода изузев прихода од пољопривреде.

Умањење рачуна за комуналије од 40 одсто могу остварити корисници права на месечна новчана примања и инвалидски додатак остварене по Закону о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица, цивилни инвалиди рата, корисници права по одлуци о допунској заштити учесника НОР-а и чланови њихових породица, борци ратова од 1990. године који су остварили својство борца, ратног војног инвалида и члана породице палог борца или умрлог инвалида.

Сви наведени корисници остварују право на умањење цена комуналних услуга под условом да потрошња воде не прелази пет кубних метара по члану домаћинства, односно да имају стамбени простор до 60 квадратних метара за обрачун услуге изношења смећа.

Податке о корисницима који остварују права на ова умањења, зависно од категорије, достављају Центар за социјални рад, Одељење за општу управу и друштвене делатности Општинске управе или грађани подносе захтеве на обрасцу који се добија на писарници Општинске управе Лајковац, уз прилагање потребне документације.