Дирекција у 2013. и 2014.

Директор ЈП „Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац“ Владан Чоловић, дипломирани инжењер грађевине, у недавном интервјуу за „Напред“ из Ваљева резимирао је резултате у 2013. и говорио о плановима за 2014. годину. Упркос бројним наслеђеним проблемима, нереализованом приливу средстава, кашњењу грађевинске сезоне итд. резултати у 2013. ипак су видљиви:


– У 2013. смо успели да окончамо све уговоре,чак и неке из 2009. и 2010. године. Остали су нам уговори за надокнаду штете, пар из ранијих судских процеса и новији по тужби „Хидропромет инжењеринга“, који је радио Погон за пречишћавање отпадних вода и тражи разлику у цени. Од фирме која је градила школу у Јабучју тражићемо надокнаду штете, направили смо пресек стања и ангажовали вештака за процену квалитета, а тамо је више наплаћено него што је урађено. Други проблем у протеклој години био је прилив средстава. Имали смо око 350 милиона динара од планираних преко 700 милиона. Неколико уговора са РБ „Колубара“ због недостатка средстава нису реализовани, пре свега доградња вртића, завршетак школе у Јабучју и реконструкција крова основне школе у Лајковцу – каже директор Чоловић.

Дирекција је у години за нама имала кратку грађевинску сезону, због промене Закона о јавним набавкама. Упркос краткој сезони, урађено је репрезентативних 700 метара Улице др Боје Марковића, асфалтирано осам путева по 550-600 метара у селима, изграђено два километра канализације и реконструисана водоводна мрежа чиме је санирано стање, смањени губици и упослени радници „Градске чистоће“. Градња кишног колектора од Пепељевачке рампе до Колубаре, која је трајала четири године, при самом крају је. Хала спортова као најкомплекснији пројекат налази се пред техничким пријемом, остало је облагање степеништа, прикључак на грејање и опремање, за које је расписана јавна набавка. То је само део послова које је Дирекција успешно извела у 2013. години.

Дирекција је кашњење грађевинске сезоне искористила за припрему планске и техничке документације, стратешких пројеката и планова генералне регулације.

– Урадили смо два планска документа: План детаљне регулације „Индустријска зона 2“ и План генералне регулације за насељено место Лајковац, чије се усвајање очекује до марта. У програму за ову годину су и планови генералне регулације за Јабучје, Скобаљ и Мали Борак, План детаљне регулације спортског центра „Паљуви“, које треба да финансира „Колубара“, а са Планом детаљне регулације Пепељевца почињемо да формирамо уже центре по селима, које ћемо урбанистички решити, како бисмо имали спремне пројекте при конкурисању за потребна средства. Поседовање техничке документације и постојеће инфраструктуре, уколико цевовод до Оштриковца буде завршен до краја 2014. године, искористићемо да почнемо радове на водоводу до примарног базена и прикључење водовода на том подручју. Идеја је да се поред магистралног цевовода ка Лазаревцу дуж будуће обилазнице уради и магистрални водовод који ће пролазити испод пруге кроз Словац и ићи ка Убу. Магистралним цевоводом обезбедићемо воду у свим месним заједницама, а изградњом секундарног базена на подручју Села Лајковац вода са извора Пакље могла би да стигне и до Јабучја. У овој години наставићемо радове на још 1,2 километра улице Боје Марковића и у свим месним заједницама бар по 500-600 метара путева, што не значи да неће бити и више – закључује директор Чоловић.

У 2014. Дирекција улази са буџетом од 715 милиона динара, у којима су средства по основу два уговора са РБ „Колубара“ од 156 милиона, пренети уговори за адаптацију вртића и школа у Лајковцу и Јабучју и 46 милиона за пресељење конака из Малог Борка. Ови приходи Дирекције директно зависе од поштовања уговора између Општине Лајковац и „Колубаре“. Од 207 милиона планираних од надокнаде за коришћење минералних сировина до краја 2013. није наплаћено 125 милиона, а од 195 милиона од еколошке таксе пренето је неостварених 130 милиона.У односу на 2013. све позиције су смањене, а када се од пројектованих прихода одузме 300 милиона пренетих обавеза по основу уговора са „Колубаром“ и трошкови зарада, пословања и одржавања, за инвестиције у 2014. остаје око 150 милиона динара.