Заседало Општинско веће

Веће општине Лајковац је одржало 95. седницу на којој је разматрано осам тачака дневног реда. Поред извештаја о раду јавних предузећа, донета је и одлука о покретању поступка за исељење лица којима су на привремено коришћење ради чувања дати станови у згради Солидарности.
  На дневном реду био је и Закључак по нацрту Одлуке о оснивању Заједничког центра за социјални рад ”Солидарност” за општине Љиг, Лајковац и Мионица, промене се углавном односе на састав и надлежности управног и надзорног одбора, а у складу са законом о социјалној заштити.
Поднети су и полумесечни извештаји о раду јавних предузећа ”Градска чистоћa” и ”Дирекција за уређење и изградњу Лајковца”, а оцену њиховог рада по речима председника Живорада Бојичића даће грађани. Он је говорио и о циљевима општинског руководства до краја мандата:
– Циљеви су нам: уредно водоснабдевање, изградња вртића за шта ће бити опредељена додатна средства, и завршетак свих започетих објеката на територији општине Лајковац. Када је у питању водоснабдевање и социјална инфраструктура, потрудићемо се да то започнемо у овој години, како бисмо завршили до краја мандата. Оно што смо рекли 2012. године, а то је да извршимо финансијску консолидацију буџета, то смо урадили, а друго обећање било је да завршимо све започете инфраструктурне објекте, уз нове које смо или започели или завршили оне мање вредности. У овој години нас очекује доношење стратешке, капиталне одлуке, а то је изградња затвроеног базена. Ове године ћемо, пре свега, донети одлуку о извору финансирања која ће се простирати на две буџетске године – ову и следећу. Рок за завршетак радова биће девет месеци од дана уговарања тако да Лајковчани могу да очекују да ће у 2016. години, поред спортске хале, на коришћење добити затворени базен у комбинацији са отвореним базенима.
  У складу са статусним променама и гашењем Фонда солидарне стамбене изградње усвојена је и одлука о вршењу ванредног пописа имовине и обавеза. На основу препоруке Државне ревизорске инспекције донет је и предлог закључка о покретању поступка за исељење лица којима су дати станови у згради Солидарности на привремено коришћење ради чувања. Општина Лајковац је власник само два стана у којим су две породице у поступку расељавања. Један уговор је закључен са „Вечерњим новостима“ и том стану се налазе мали Станојевићи, који ће остати ту док се не реши њихов проблем. У другом стану се налази породица Павловић из Малог Борка, која ће такође остати ту док не реши свој статус. Дакле, Општина је морала да донесе процедуралну одлуку, али породице ће остати до њиховог коначног збрињавања.
На овој седници усвојен је извештај о раду Канцеларије за младе општине Лајковац за 2014. годину, који је поднео координатор Радован Бајић.
  Веће општине Лајковац је донело три критетријума на основу којих ће се вршити расподела семенског материјала за пролећну сетву фондације ”Човекољубље”. Критеријуми су да је поплава нанела штету пољопривредном земљишту, да је штета благовремено евидентирана у месним канцеларијама или општинама, а предност ће имати домаћинства која до сада нису добила никакву помоћ. Председник Бојичић је затражио потпуну транспарентност у том послу.