Веће донело одлуке везане за ребаланс буџета

У наставку 99. седнице Општинског већа усвојене су две тачке дневног реда везане за први овогодишњи ребаланс буџета. Усвојен је Закључак по нацрту првих измена и допуна Програм за унапређење услова живота локалне заједнице, као и програма коришћења буџетског фонда за заштиту животне средине. Средства за део планираних пројеката биће опредељена другим ребалансом буџета који је планиран за август.

Средства фонда за заштиту животне средине опредељена су ребалансом за реконструкцију канализационе мреже, издавање употребне дозволе централног постројења за прераду отпадних вода и мини постројења у Словцу.

Трећа тачка дневног реда односила се на ванредни попис имовине и обавеза Фонда солидарне стамбене изградње који се гаси. Циљ је да се реше две врсте проблема. Први је са власницима који су закључили уговор са општином Лајковац о откупу станова, а који касне са плаћањем обавеза, а други је примопредаја станова трећим корисницима. Ради се о пет стамбених јединица у којима су бесправно усељена лица. Ова лица ће бити исељена, а станови предати РБ ” Колубара ” и ЈП ”Железнице ” Србије.