Конкурс за координатора за ромска питања

У току је конкурс Сталне конференције градова и општина – Савеза градова и општина Србије, у оквиру пројекта „СКГО Мрежа за ромска питања“, за Координатора за ромска питања при градовима, општинама и градским општинама, међу којима је и Лајковац. Конкурс је отворен седам дана од дана објављивања, а најкасније до 29. маја 2015. године до 16 часова. Конкурс можете погледати на страници КОНКУРСИ нашег сајта или на сајту СКГО.

 

Координатор ће бити ангажован на период од шест месеци (јуни – децембар 2015. године). Пројекат је посвећен успостављању механизама комуникације и размене информација СКГО са њеним чланицама по питањима рада Мреже за инклузију Рома, а која се тичу пружања подршке градовима, општинама и градским општинама у унапређењу положаја ромске националне мањине (спречавање свих облика дискриминације, запошљавање, образовање, здравство, социјална заштита и становање), као и са потребом запослених у локалним самоуправама који се баве овим темама да међусобно размене знања и искустава из праксе.

 

Пројекат је део већег пројекта „Јачање улоге локалног ромског координатора у локалним самоуправама у Србији“ који финансијски подржава Краљевина Шведска/ Шведска међународна агенција за развојну сарадњу (Сида), a спроводе СКГО и Мисија Организације за европску безбедност и сарадњу (OEБС) у Србији, а као део пројекта „Техничке подршке Канцеларији за људска и мањинска права за спровођење Стратегије за унапређивање положаја Рома у Републици Србији“.