Продужен конкурс за координатора за ромска питања

Конкурс за Координатора за ромска питања при градовима, општинама и градским општинама, међу којима је и Лајковац, продужен је до 3. јуна 2015. године У питању је конкурс Сталне конференције градова и општина – Савеза градова и општина Србије, у оквиру пројекта „СКГО Мрежа за ромска питања“. Конкурс можете погледати на страници КОНКУРСИ нашег сајта или на сајту СКГО.