Скупштина усвојила трећи ребаланс буџета

Централна тема 30. седнице Скупштине општине био је трећи ребаланс општинског буџета. Са увећаним приливом средстава у буџет општине Лајковац у износу од 183 милиона, након трећег ребаланса буџет износи милијарду и 440 милиона динара. Сходно Ребалансу буџета, промењени су финансијски планови и програми јавних предузећа, као и појединих буџетских фондова.

Одлуку о трећем ребалансу Одлуке о буџету општине Лајковац образложила је Татијана Панић, руководилац Одељења за буџет и финансије:

– Планирани укупни приходи и расходи по трећем требалансу буџета општине Лајковац за 2015. годину износе милијарду 440 милиона и 087 динара и они су у односу на претходну Одлуку о буџету за 183 милиона већи, од чега су приходи од екологије 112 милиона, од ренте 60 милиона и 10 милиона приходи из класичног оквира, махом због повећане наплате пореза на имовину и пореза на зараде. Планирани приходи и расходи су за 526 милиона динара већи него претходне године или скоро 60 одсто више. Разлози за доношење ребаланса су, пре свега, у повећању прихода од накнаде за коришћење минералних сировина и заштиту животне средине и распоређивања ових прихода изменама и допунама развоја локалне заједнице, као и буџетског програма за заштиту животне средине. У Одлуци о буџету додати су расходи и издаци према програмској класификацији за 52 нова пројекта.

Одборници су дали сагласност на измене и допуне планова пословања и финансијских планова јавних предузећа „Дирекција за изградњу и уређење општине Лајковац“,  „Градска чистоћа“ и „Лајковац услуге“, које су направљене у складу са трећим ребалансом. Исто се односи и на Програм унапређења услова живота локалне заједнице за 2015. годину, Програм коришћења буџетског фонда за заштиту животне средине и Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја. Такође је прихваћен Извештај о извршењу програма пословања са Финансијским планом пословања ЈП „ГРадска чистоћа“ за 2014. годину.

Усвојен је Програм обнове објеката јавне намене од последица прошлогодишњих поплава, Одлука о прибављању у јавну својину општине Лајковац непокретности за потребе проширења позајмишта за одлагање отпадног материјала и измењено Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП за управљање и коришћење Регионалним вишенаменским хидросистемом Стубо-Ровни „Колубара“ за 2015. годину.