Буџетска давања за породиље, пензионере и социјално угрожене

Општина Лајковац је на име посебне надокнаде, од јануара до новембра ове године,  исплатила 12 милиона динара за 106 породиља. Такође, пензионерима који имају примања мања од 13.000 динара исплаћено је по 4.000 динара помоћи за прво тромесечје 2015. године, што укупно износи 2.668.000 динара. Помоћ за преостала три квартала биће исплаћена до краја године. Осим тога, Општина Лајковац је за новембар издвојила средства за помоћ у набавци огрева за 109 суграђана. Појединачно је то по 8.000 динара, укупно у новембру 872 хиљаде.