Потписан Споразум о програмима и мерама запошљавања

Данас је закључен споразум између Националне службе за запошљавање и Општине Лајковац о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања у 2016. години.

У име Општине Лајковац споразум је потписао председник Живорад Бојичић, а у име  Националне службе за запошљавање директор Филијале Ваљево Михаило Милутиновић. У складу са Споразумом Општина Лајковац је у 2016. обезбедила 13 милиона динара као подршку мерама активне политике запошљавања кроз програм приправника, јавне радове и запошљавање чланова чисто пољопривредних газдинстава. Ове мере предвиђене су Локалним акцоним планом запошљавања за 2016. годину, а средства планирана Одлуком о буџету.