Веће усвојило Програм зимског одржавања улица и путева

На 13. седници Општинског већа разматрано је девет тачака дневног реда, чије усвајање представља и припрему за следећу седницу Скупштине општине. У оквиру припрема за скупштинско заседање, које је најављено за крај месеца, у понедељак ће бити одржана још једна седница Већа. Најважнија тачка на овонедељној седници био је Предлог Плана зимског одржавања улица и локалних некатегорисаних путева на територији општине Лајковац за сезону 2016/2017. Нема много измена у односу на прошлогодишњи план, укупно ће се у вароши Лајковац одржавати 47 километара, а на целој територији општине 102 километра. Само једна измена направљена је у Марковој Цркви, тако што је пут који пролази кроз насељено место и поред цркве из приоритета другог реда премештен у приритет првог реда. – Зимска служба је спремна, има довољне количине соли и ризле тако да ће по потреби одмах деловати. Од осталих тачака по важности издвојио бих усвајање Плана пољопривредног и руралног развоја за период 2016-2025. година, који је израдио Институт за пољопривреду и економику из Београда. Такође бих издвојио повећање зарада за запослене у вртићу. Захваљујући уштедама на извршењу расхода, пре свега у Општинској управи, остало је простора да се плате запослених у Предшколској установи „Лептирић“ увећају за 4 процента, ретроактивно за 2016. годину. Планирамо да то повећање остане и у 2017. години, то је укупна сума од 1,5 милиона динара – изјавио је после седнице председник Општине Андрија Живковић.