Усвојена иницијатива за враћање судске јединице у Лајковац

На 11. седници скупштине општине Лајковац разматрано је 14 тачака дневног реда. Након вишечасовне расправе одборници су једногласно подржали иницијативу коју је поднела група грађана ”За слободну Србију – Заветници, Радован Остојић” да се организује пријемно одељење и три судећа дана у згради Суда у Лајковцу, односно да се врати судска јединица у Лајковац. Заступник иницијатора адвокат Весна Јовановић, образлажући захтев, истакла је да је првом реформом правосуђа 2008. године Лајковац остао без Општинског суда, а да је током треће реформе 2014. године угашена и судска јединица. Донета је одлука која садржи пет закључака: 1. Да се у циљу задовољења потреба грађана Лајковца организује рад пријемне канцеларије. 2. Да се у лајковачкој згради суда организују три судећа дана недељно. 3. Да се у договору са сада надлежним судом на Убу реши питање одузетог судског намештаја. 4. Да се у Лајковцу покрене рад Судске јединице. 5. Да се у циљу решавања ових закључака организују састанци са председником суда на Убу и са представницима надлежних министарстава.

-Први корак је да, у складу са судским пословником, председник Основног суда у Убу Душан Живковић организује судеће дане и пријемну канцеларију у Лајковцу. Судећи дани су законски дозвољени и зависе од добре воље председника. Други правац је подношење иницијативе за измену важећег закона која ће омогућити да се Лајковцу врати Судска јединица – објаснио је редослед потеза председник СО Лајковац Живорад Бојичић.
Одборници су такође једногласно усвојили и одлуку о сарадњи са општинама и градовима колубарског слива, од које се очекује унапређење превентивног деловања и деловања у кризним ситуацијама. Иницијативу је покренула Стална конференција градова и општина и до сада je спроведена у Моравском сливу. Иницијатива, коју је покренуо начелник Колубарског управног округа Горан Миливојевић, потписана је 23. јануара у Обреновцу, док ће званичан протокол бити потписан када скупштине свих општина и градова колубарског слива донесу правоснажне одлуке, најавио је Живорад Бојичић. Оваква сарадња омогућиће и конкурисање код фондова Европске уније. 
На 11. седници су усвојени планови и програми рада за наредну годину Туристичке организације, Културног центра ”Хаџи Рувим” и Јавне установе за спорт и омладину. Прихваћене су Треће измене и допуне Локалног акционог плана за младе. Донете су и одлуке везане за именовање председника и чланова надзорног одбора предузећа ”Лајковац услуге”, као и надзорног и управног одбора Центра за социјални рад ”Солидарност” општина Лајковац, Љиг и Мионица. Донета је Одлука о обављању екстерне ревизије Завршног рачуна Буџета општине Лајковац за 2016. годину.