Конкурс за јавне радове – уређење јавних површина

На страници Конкурси нашег сајта постављен је Јавни конкурс за спровођење јавних радова у 2017. години у области одржавања и заштите животне средине и природе, а конкретно се односи на уређење јавних површина на територији општине Лајковац, укључујући и уређење људских гробља.