Веће усвојило измене Плана детаљне регулације

На 28. седници Општинског већа у Лајковцу усвојен је Предлог измена Плана детаљне регулације за насељено место Лајковац. Ова одлука донеће две измене које се односе на зону Војног круга. Након споразума са Колубаром о пресељењу места Скобаљ, део зоне Војног круга служиће за становање, рекао је овом приликом председник општине Андрија Живковић. Друга измена тиче се и локације за будућу Топлану. До сада је Војни круг имао, пре свега, намену за зону спорта и рекреације, а изменама ће бити утврђено да ће тај део Лајковца бити и зона становања. Основни разлог је споразум са РБ „Колубара“ о пресељењу насељеног места Скобаљ, при чему се у анкети највећи број мештана изјаснио за плацеве у Војном кругу. Осим тога, у ПДР у графичком делу је предвиђена Топлана, али је нема у текстуалном делу па ће изменом тај пропуст бити само исправљен.
Већина пројеката за финансирање удружења и невладиних организација, као и пројеката из области културе, одбијена је због непотпуних докумената и непоштовања услова критеријума, које прописује закон. Усвојена је и одлука о расподели буџетских средстава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања. Највећи део новца од пет милиона динара издвојен је за Радио „Пругу“, 1.800.000 динара. Чланови Већа нису једногласно усвојили одлуку да се ТВ Вујић из Ваљева одобре средства у износу од 312 хиљада динара, након жалбе ове медијске куће – два члана је било против.
За куповину 30 противградних ракета опредељено је милион динара и оне ће бити уступљене Противградном центру. У првој половини јуна пред одборницима ће се наћи ове одлуке, као и одлука о првом рбалансу буџета за ову годину.