Два нова конкурса

Објављена су два јавна позива , јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова у 2017.години и јaвни позив за доделу субвенција за запошљавање и стручно оспособљавање приправника за 2017. годину. Детаљније можете погледати на страници КОНКУРСИ.