Утврђивање јавног интереса за информисање, културу и удружења

Општинско веће Лајковац на седници одржаној 22. јануара донело је одлуке о успостављању механизма утврђивања јавног интереса у областима јавног информисања, културе и финансирању програма која реализују удружења. Одлуке су донете у циљу побољшања примене закона у наведеним областима, ефикаснијег и сврсисходнијег коришћења буџетских средстава намењених финансирању пројеката у овим областима. Општинско веће је образовало радне групе које ће спровести анкету, састанке, јавну расправу и утврдити листе приоритета. На нашој страници ДОКУМЕНТИ можете прочитати одлуке и попунити анкете, како бисте као грађани општине Лајковац допринели утврђивању јавног интереса у споменутим областима.