Сутра 21. седница Скупштине општине Лајковац

У уторак 30. децембра од 16 часова одржаће се 21. седница локалног парламента. Најзначајније тачке дневног реда су: План детаљне регулације „Индустријска зона 2“, Измене и допуне Плана детаљне регулације „Војни круг“, Одлука о изради Плана детаљне регулације за површински коп кречњака „Мајдан“ у Ћелијама, одлуке о локалним комуналним и административним таксама, о обрачунима доприноса за уређење грађевинског земљишта, Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у 2015. години и Локални акциони план запошљавања.

ДНЕВНИ РЕД 21. СЕДНИЦЕ