Извештај са 24. седнице Скупштине општине Лајковац

Одборници су на 24. седници одлучили да се први пут формира Јединица цивилне заштите опште намене на територији општине Лајковац. Повећана су средства Програма за пољопривреду због повећања накнаде за противградне стрелце како би се се обезбедио неопходан број стелаца за станице, имајући у виду и временске услове. Коначно су именовани директори јавних предузећа „Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац“ и „Градска чистоћа“, Марина Петровић и Мирослав Лукић, који су били у в.д. статусу.  Прихваћени су Извештај о раду и Годишњи програм Заједничког центра за социјални рад „Солидарност“, као и Одлука о оснивању Заједничког центра за социјални рад „Солидарност“ за општине Љиг, Лајковац и Мионица, којом су одређене и нове просторије за рад Центра у Лајковцу, у згради бившег Суда. Прихваћен је и извештај о раду Заједничког јавног правобранилаштва Града Ваљева и општина Лајковац, Мионица и Осечина за 2014. годину. То је први пут да СО Лајковац усваја годишњи извештај јавног правобранилаштва. Прихваћен је и Извештај о извршењу плана и програма рада Градске библиотеке Лајковац за 2014. годину.
Дата је сагласност на годишњи Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Лајковац за 2015. годину. Сагласност су добиле и прве измене Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у овој години. С обзиром да је Влада Србије смањила износ месечне надокнаде за противградне стрелце са 4.000 на 2.400 динара, Скупштина је прихватила предлог Општинског већа да месечна давања стрелцима из овог програма повећа на 7.000 динара. Циљ је да се обезбеди неопходан број стелаца за станице, имајући у виду и временске услове који поново прете оштећењем пољопривредних усева. Општина је обезбедила и милион динара за набавку 30 противградних ракета које су уступљене за противградну заштиту.
Прихваћен је Извештај о раду ЈП „Колубара“ Ваљево које управља хидросистемом Стубо-Ровни. Битно је да је усвојен и Оперативни план одбране од поплава за воде другог реда општине Лајковац. Дата је сагласност на прве измене и допуне статута Дирекције, као и на прве измене и допуне Програма рада Установе за омладину и спорт. За члана Управног одбора Међуопштинског историјског архива Ваљево поново је изабран Милутин Ранковић.