Aпел ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац на рационално трошење воде

Као и претходних година на почетку лета долази до повећане потрошње воде. ЈП „Градска чистоћа“ је благовремено обавило све припремне активности како бисмо спремно дочекали летњу сезону, која је пред нама. Настојимо да максималним ангажовањем свих својих ресурса (изворишта, производних и дистрибутивних капацитета и људи) обезведимо довољно воде за све потрошаче на територији општине Лајковац.
ЈП „Градска чистоћа“ има разумевања за повећану потрошњу воде током летњих дана, али активности као што су заливање травнатих површина, поливање тераса и слично представља ненаменску и нерационалну потрошњу воде, што за последицу има слабији притисак у вишим деловима града и на највишим спратовима стамбених зграда.
С тим у вези апелујемо на суграђане, а посебно на оне у нижим пределима града, на солидарност и што рационалнију потрошњу у наредбом периоду.

ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац