ЕЛЕКТРОНСКА ПИЈАЦА СРБИЈЕ

Општинска управа општине Лајковац, Одељење за привреду и имовинско правне послове у складу са дописом Задружног Савеза Србије, обавештава пољопривредне произвођаче са територије општине Лајковац да је покренута платформа https://pijaca.minpolj.gov.rs (Електронска Пијаца Србије), а све у циљу да омогући произвођачима квалитетне хране директан контакт са потрошачима у градским срединама широм Србије.
Имајући у виду тренутну ситуацију и ограниченост кретања, платформа треба да донекле замени постојеће системе дистрибуције и омогући потенцијалним купцима лако повезивање са произвођачима.
Довољно је унети WEB адресу https://pijaca.minpolj.gov.rs ,затим кликнути на квадратић у доњем десном углу „Регистрација домаћинства“ (print screen1), а затим кликнути на „Регистрација произвођача“ (print screen 2). Након тога треба унети елементарне податке : контакт, производни програм, web ili FB презентација, системе квалитета (ако постоје) и локацију (унети на мапи).