Конкурсом опредељена средства за младе пољопривреднике

На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Лајковац за 2020. годину и Јавног позива за подношење захтева за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији општине Лајковац у 2020. години, средства је добило пет пољопривредника.

Начелник Општинске управе Лајковац Живорад Бојичић је, на предлог Комисије за спровођење јавног позива за расподелу средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији општине Лајковац у 2020. години, потписао уговоре са пет младих пољопривредника, као вид подршке да започну или развију сопствени посао у пољопривреди.

Средства су опредељена следећим пољопривредницима:

1. Ивковић Лидија из Рубрибрезе за набавку квалитетних приплодних грла – оваца двиски старости од 6-18 месеци, за 27 грла у укупном износу од 552.737,68 динара (укупна вредност инвестиције 810.000,00 динара, сопствена средства 257.262,32 динара, учешће општине 68,23%)

2. Брдарић Александар из Пепељевца за набавку пољопривредне приколице ПАЛАЗОГЛУ Тандем, вредности 585.737,68 динара (укупна вредност инвестиције 1.158.756,00 динара, сопствена средства 573.018,32 динара, проценат учешћа општине 50,54%)

3. Митровић Радивој из Непричаве за набавку тањираче са 28 диска АЛПЕ у износу од 558.498,97 динара (укупна вредност инвестиције 981.876,50 динара, сопствена средства 423.377,53 динара, проценат учешћа општине 56,88 %)

4. Живковић Никола из Јабучја за набавку тањираче 28 диска – вучена у износу од 585.737,68 динара (укупна вредност инвестиције 1.028.571,48 динара, сопствена средства 442.833,80 динара, проценат учешћа општине 56,94 %)

5. Гудаловић Наташа из Лајковца за набавку пластеника и система за наводњавање у износу од 117.287,98 динара (укупна вредност инвестиције 225.514,80 динара, сопствена средства 108.226,82 динара, проценат учешћа општине 52 %)