КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
У Комисију за планове општине Лајковац, на мандатни период од четири године, именовани су:
 
1. Дарко Милидраговић, дипломирани инжењер грађевинарства, из Лазаревца, за председника
 
2. Влада Јовановић, дипломирани инжењер електротехнике, из Лајковца, за члана,
 
3. Предраг Мирковић, дипломирани инжењер саобраћаја, из Лајковца, за члана
 
4. Никола Петровић, дипломирани инжењер геодезије, из Лајковца, за члана,
 
5. Проф. др. Александра Ђукић, дипломирани инжењер архитектуре, из Београда, представник Министарства (биографија)
 
6. Зоран Мирјанић, дипломирани просторни планер, из Београда, представник Министарства, за члана
 
7. Славица Пилиповић Јендришек, дипломирани инжењер архитектуре, представник Министарства, за члана
 
За секретара Комисије за планове општине Лајковац именован је Живорад Бојичић, дипломирани правник, из Лајковца.
  
ПОСЛОВНИК О РАДУ / види