Oбавештење за пољопривреднике

Општинска управа општине Лајковац, Одељење за привреду и имовинско –правне послове обавештава пољопривредне произвођаче са територије општине Лајковац да ће се у периоду од 05.08. до 31.08. текуће године у згради општине, канцеларији бр.309 –трећи спрат организовати преузимање захтева за калцификацију обрадивог пољопривредног земљишта коју ће спровести Пољопривредна саветодавна и стручна служба Ваљево.
Право на ову меру имају пољопривредна газдинства са територије општине Лајковац и то за парцеле које нису биле предмет поступка калцизације у претходној години а површине су од 0,5-2 ха које су у власништву и уписане у регистар пољопривредних газдинстава.
Уз попуњен образац захтева потребно је да се приложи :
-извод из регистра-структура биљне производње;
-потврда о активном статусу пољопривредног газдинства за 2020.годину ;

Обавештење